Тема «Селекція рослин, тварин і мікроорганізмів»

.

Прикладний характер теми дає можливість зосередити основну увагу на ролі практики в пізнанні, на формуванні поглядів про об'єктивний характер генетичних явищ. У розкритті змісту даної теми необхідно виходити з єдності теорії і практики як одного з найважливіших положень діалектичного матеріалізму, про практику як критерії істини, а також мети пізнання. У процесі вивчення теми учні дізнаються про різноманітність методів і успіхів селекції. Засвоєння ними знань методів селекції рослин і тварин дозволяє привернути увагу до реально існуючих факторів, за допомогою яких людина створює нові форми: не тільки сорти рослин і породи тварин, а й нові види - пшенично-пирійні гібрид, тритикале (гібрид жита і пшениці). Учитель пропонує згадати рушійні сили еволюції, зіставити їх з методами селекції і зробити світоглядні висновки. Школярі приходять до переконання, що в селекції, як і в природі, нові форми утворюються під впливом природних факторів, об'єктивних причин. Крім того, вчитель відзначає, що використання факторів еволюції - спадкової мінливості (методів отримання спадкових змін) і відбору - свідчить про те, що людина не тільки пізнає об'єктивні закони природи, але й використовує їх у практичній діяльності. Значить, що протікають в живій природі процеси пізнавані, застосування їх у практичній діяльності має велике народногосподарське значення, становить важливу мету пізнання дійсності. Розгляд на відповідних уроках успіхів селекції рослин, тварин і мікроорганізмів має велике значення для ідейно-патріотичного, трудового та економічного виховання учнів. Школярі переконуються в величезний внесок російських учених в селекцію рослин, тварин і мікроорганізмів. Вони дізнаються про великі заслуги М. І. Вавилова, який створив багатющу колекцію сортів культурних рослин та їх диких предків, зібрану з усього світу, про видатних російських селекціонерів, які вивели високопродуктивні сорти рослин і породи тварин, що отримали світове визнання. Сорти пшениці Безоста-1, Миронівська-808 та ін. Вирощуються в ряді розвинених країн і отримали високу оцінку. Тільки в десятій п'ятирічці створено і рекомендовано до впровадження в нашій країні 650 сортів рослин. Завдяки селекції в нашій країні створені нові, економічно ефективні види рослин, які в недалекому майбутньому займуть велике місце в посівах. На уроках про досягнення селекції вчитель, пропонує школярам роботу з Продовольчою програмою - виписати завдання, поставлені перед селекцією, розкрити їх зміст. На екскурсіях у сільськогосподарське виробництво - племінне господарство, на селекційну станцію, на сільськогосподарську виставку працівник виробництва або екскурсовод також загострює увагу на завданнях Продовольчої програми та шляхи їх вирішення. За завданням вчителя школярі збирають відомості про внесок місцевого колгоспу чи радгоспу (а в міських школах з газет) у виконання Продовольчої програми. Матеріал теми необхідно використовувати для естетичного виховання учнів. Спостереження сортів рослин і порід тварин дозволяє звернути увагу на красу виведених сортів декоративних культур. Не можна не замилуватися красою порід коней, великої рогатої худоби, кроликів, хутрових звірів, домашньої птиці. Породи овець, свиней вражають тим, що їх форма, розміри відповідають завданням, поставленим селекціонерами, свідчать про талант людини, її невичерпних можливостях у пізнанні живої природи.